• Kronika Apoštolské církve 1.díl

Autor: Aleš Franc, vydal: Tribun EU, rok: 2020, měkká vazba, formát 150x210, 600 stran. 

O letničním hnutí se mluví jako o třetí „misijní síle“, která vedle římského katolicismu a protestantismu,
tvoří spolu s charismatickým hnutím nejrychleji rostoucí křesťanské hnutí současnosti.
V Čechách se k letničnímu hnutí hlásí Apoštolská církev, která je zároveň členem Ekumenické rady církví
a jsou jí přiznána zvláštní práva dle § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. Tato kronika se zabývá popisem
vývoje Apoštolské církve od její registrace v roce 1989 až do současnosti. Tento první díl popisuje první
dekádu její existence, včetně heterodoxních proudů uvnitř i vně církve.
Autor této kroniky (Aleš Franc; *1968) působil řadu let jako člen Apoštolské církve v brněnském
sboru. Byl teologickým poradcem Úzké rady a později zmocněncem biskupa v Ekumenické radě
církví a na veřejnosti ve vztahu k ostatním církvím. Pro svoji publikační činnost, dokumentující proměnu
letničního hnutí skrze fenomény, jako Torontské požehnání, tzv. skupinkové sbory a Kurzy Alfa, byl
v roce 2008 z Apoštolské církve vyloučen. Vystudoval evangelikální teologii na PF UMB v Banské Bystrici
a husitskou teologii na HTF UK v Praze. Je autorem řady odborných knih a článků zejména o letničním
a charismatickém hnutí. Pracuje jako docent farmaceutické technologie na Farmaceutické fakultě MU
v Brně.

„Aleš Franc předložil na Husitské teologické fakultě UK v Praze diplomovou práci z oboru
komparativní eklesiologie, která je natolik aktuální, že se ji v krátkém čase dostalo dvou knižních vydání
(Praha : Kodex, 2010 a 2. doplněné vydání Zápas o duši, 2011). Zaobírá se v ní aktuální problematikou
pozadí a teologie kurzů Alfa… Aleš Franc je poctivě pracující člověk… Má vícero teologických zájmů,
frekventovaně se věnoval zejména tématům z oblasti letniční a charismatické provenience. Aby ne – byl
dlouho členem Apoštolské církve. Stal se uznávaným znalcem této problematiky, o čemž svědčí kromě
jiného též jeho nedávná účast na teologické konferenci Evangelické církve a. v. na Slovensku a Sdružení
evangelických duchovních, kde přednesl vyžádaný referát „Charismatické hnutí a modely existence
v rámci církví vzešlých z reformace“… Tato pozoruhodná studie by neměla zůstat nepovšimnuta jak
zastánci, tak odpůrci kurzů Alfa. Práce nemá za cíl před Alfou varovat, chce spíše poskytnout podložené
informace k zamyšlení. Je cenným zdrojem informací o pozadí a teologii kurzů Alfa, jak to avizuje název
práce.“
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
profesor teologie PF UMB v Banské Bystrici

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
   Špatný           Dobrý

Kronika Apoštolské církve 1.díl

  • Kód výrobku: CZ
  • Dostupnost:46
  • 215 Kč