• Kronika Apoštolské církve 1.díl

Autor: Aleš Franc, vydal: Tribun EU, rok: 2020, měkká vazba, formát 150x210, 600 stran. 

O letničním hnutí se mluví jako o třetí „misijní síle“, která vedle římského katolicismu a protestantismu,
tvoří spolu s charismatickým hnutím nejrychleji rostoucí křesťanské hnutí současnosti.
V Čechách se k letničnímu hnutí hlásí Apoštolská církev, která je zároveň členem Ekumenické rady církví
a jsou jí přiznána zvláštní práva dle § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. Tato kronika se zabývá popisem
vývoje Apoštolské církve od její registrace v roce 1989 až do současnosti. Tento první díl popisuje první
dekádu její existence, včetně heterodoxních proudů uvnitř i vně církve.
Autor této kroniky (Aleš Franc; *1968) působil řadu let jako člen Apoštolské církve v brněnském
sboru. Byl teologickým poradcem Úzké rady a později zmocněncem biskupa v Ekumenické radě
církví a na veřejnosti ve vztahu k ostatním církvím. Pro svoji publikační činnost, dokumentující proměnu
letničního hnutí skrze fenomény, jako Torontské požehnání, tzv. skupinkové sbory a Kurzy Alfa, byl
v roce 2008 z Apoštolské církve vyloučen. Vystudoval evangelikální teologii na PF UMB v Banské Bystrici
a husitskou teologii na HTF UK v Praze. Je autorem řady odborných knih a článků zejména o letničním
a charismatickém hnutí. Pracuje jako docent farmaceutické technologie na Farmaceutické fakultě MU
v Brně.

Aleš Franc dělá špatně svou práci, protože není schopen - nebo si nechce - položit otázku,
co je na daném jevu centrální. A protože střílí tak vedle, co se týče Alfy, protože před pár lety střílel tak
vedle, co se týče KMS, stává se celá jeho pilná práce nevěrohodnou. Je mi to líto. Jsou jevy, o nichž toho
tolik nevím, jako třeba mormoni nebo Davidiáni. Kdyby o nich Aleš Franc něco napsal, ani bych to nečetl,
protože si myslím, že v jejich případě by střílel podobně vedle jako v případech, které znám zblízka.
Možná k tomuto omylu studování sekt nějak svádí. Myslím, že my křesťané se musíme naučit kriticky
myslet. Nemusíme tolerovat bludy u svých odpůrců. Měli bychom ale být šlechetní a velkorysí, a na rozdíl
od světa, který zásadně chce jen najít chybu a často vědomě zveličuje případné chyby protivníků, bychom
měli vyjít od otázky, co daný člověk/hnutí chce říci. Bohužel, Aleš Franc spíše než Eirénaia (velkého
křesťanského myslitele z konce druhého století, který napsal knihu „Proti kacířstvím") připomíná Janu
Bobošíkovou. Ani té nelze upřít dobrou přípravu.“
Mgr. Dan Drápal,
zakladatel Církve Křesťanská společenství

„Aleš Franc předložil na Husitské teologické fakultě UK v Praze diplomovou práci z oboru
komparativní eklesiologie, která je natolik aktuální, že se ji v krátkém čase dostalo dvou knižních vydání
(Praha : Kodex, 2010 a 2. doplněné vydání Zápas o duši, 2011). Zaobírá se v ní aktuální problematikou
pozadí a teologie kurzů Alfa… Aleš Franc je poctivě pracující člověk… Má vícero teologických zájmů,
frekventovaně se věnoval zejména tématům z oblasti letniční a charismatické provenience. Aby ne – byl
dlouho členem Apoštolské církve. Stal se uznávaným znalcem této problematiky, o čemž svědčí kromě
jiného též jeho nedávná účast na teologické konferenci Evangelické církve a. v. na Slovensku a Sdružení
evangelických duchovních, kde přednesl vyžádaný referát „Charismatické hnutí a modely existence
v rámci církví vzešlých z reformace“… Tato pozoruhodná studie by neměla zůstat nepovšimnuta jak
zastánci, tak odpůrci kurzů Alfa. Práce nemá za cíl před Alfou varovat, chce spíše poskytnout podložené
informace k zamyšlení. Je cenným zdrojem informací o pozadí a teologii kurzů Alfa, jak to avizuje název
práce.“
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
profesor teologie PF UMB v Banské Bystrici

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
   Špatný           Dobrý

Kronika Apoštolské církve 1.díl

  • Kód výrobku: CZ
  • Dostupnost:48
  • 215 Kč