• CD Bible - Nejkrásnější příběhy

Nejkrásnější a nejznámější biblické příběhy v podání vynikajících českých herců (Supraphon 2019)

Texty jsou zpracovány do formy vyprávění, které je poutavé, srozumitelné a přístupné malým i velkým posluchačům. Současný jazyk, excelentní interpretace a hudební doprovod se dobře poslouchají a mají šanci zaujmout i ty, kteří se s Biblí dosud nesetkali.
Bible je zdrojem hodnot naší civilizace a přináší nám morální a mravní poselství trvale platné i pro současnou dobu. Stále z ní čerpáme myšlenky a poučení. 43 příběhů této audioknihy má optimální délku pro to, aby udržela zájem a pozornost každého posluchače.

Vyprávějí:
Miroslav Táborský, Simona Postlerová, Jiří Dvořák, Hana Maciuchová, Jan Kanyza

1.   Stvoření světa   04:15
2.   Zahrada Eden   02:46
3.   Adam a Eva   02:55
4.   Kain a Ábel   03:11
5.   Archa Noemova   03:27
6.   Babylonská věž   02:22
7.   Abraham a Sára   04:24
8.   Sodoma a Gomora   02:30
9.   Izák a Rebeka   03:19
10.   Jákob a Ezau   03:32
11.   Josef a jeho bratři   03:36
12.   Mojžíš a Izraelci   03:33
13.   Deset ran egyptských   04:09
14.   Útěk z Egypta   03:36
15.   Desatero Božích přikázání   04:15
16.   Zlatý býček   03:03
17.   Pád Jericha   04:11
18.   Samson a Delíla   04:22
19.   David a Goliáš   03:47
20.   Šalomounova moudrost   03:22
21.   Jonáš a velryba   04:24
22.   Daniel v jámě lvové   04:50
23.   Marie a anděl   03:43
24.   Ježíšovo narození   02:58
25.   Mudrci z Východu   03:38
26.   Ježíšův křest   03:32
27.   Ježíš a děti   02:40
28.   Ježíšovy zázraky   02:28
29.   Ježíšův příchod do Jeruzaléma   03:17
30.   Ježíš a prodavači v chrámu   02:47
31.   Jidáš domlouvá zrazení Ježíše   02:56
32.   Poslední večeře   02:31
33.   Zahrada Getsemane   03:12
34.   Ježíš před Pilátem   03:28
35.   Ukřižování Ježíše   03:39
36.   Ježíšovo zmrtvýchvstání   03:08
37.   Na cestě do Emauz   02:58
38.   Ježíšovo nanebevstoupení   02:46
39.   Petr a Jan   03:17
40.   Saulova cesta do Damašku   03:13
41.   Petrovy zázraky   04:03
42.   Petr ve vězení   03:05
43.  Pavlovy příhody  04:13

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
   Špatný           Dobrý

CD Bible - Nejkrásnější příběhy

  • Kód výrobku: CZ
  • Dostupnost:4
  • 279 Kč